Nesodden Manuellterapi & Fysioterapi

Kristian Marki

Manuellterapeut, fysioterapeutspesialist MNFF

Tlf: 40 22 22 45

Myklerudveien 35, 1454 Fagerstrand (i Orange Studio)

E-post: kristian@nesman.no

 

VI HAR DRIFTSAVTALE MED NESODDEN KOMMUNE OG OFFENTLIG REFUSJONSAVTALE MED HELFO: BARN UNDER 16ÅR HAR RETT TIL FRI OPPFØLGING HOS OSS. DISSE RETTIGHETENE GJELDER OGSÅ PASIENTER SOM KOMMER DIREKTE TIL OSS UTEN LEGEHENVISNING.

 

FOR PASIENTER SOM IKKE ER UNDER 16ÅR GAMLE, SÅ GJELDER OFFENTLIGE FASTSATTE EGENANDELER MED ET UTGIFTSTAK FOR TIDEN LYDENDE KR 2025,- PER KALENDERÅR (PER 1.7.2018). DERETTER HAR MAN RETT TIL FRIKORT TAK 2 FRA HELFO. DETTE FRIKORTET GJELDER UT SAMME KALENDERÅR DET ER UTSTEDT. DISSE RETTIGHETENE GJELDER OGSÅ PASIENTER SOM KOMMER DIREKTE TIL OSS UTEN LEGEHENVISNING.

 

OPPSUMMERT: VI KAN TA I MOT PASIENTER DIREKTE UTEN LEGEHENVISNING - PASIENTER BEHOLDER LIKEVEL RETT TIL BEHANDLINGSREFUSJON FRA HELFO. DVS. DE SAMME RETTIGHETENE SOM MAN HAR SOM LEGEHENVIST.

 

MANUELLTERAPEUTER KAN PÅ SELVSTENDIG GRUNNLAG: STILLE DIAGNOSE, BEHANDLE, SYKEMELDE, HENVISE TIL MR/RØNGTEN, HENVISE TIL LEGESPESIALIST (F.EKS. KIRURG), HENVISE TIL ANNEN FYSIOTERAPI, HENVISE TIL "RASKERE TILBAKE", OG HENVISE TIL BEHANDLINGSOPPHOLD I INN- OG UTLAND.

 

Husk: Avtalte timer som ikke benyttes må betales i sin helhet (pasientandel og trygdens andel) dersom timen ikke er avbestilt senest et døgn før.

Hva er manuellterapi?

 

Manuellterapi er et to-årig klinisk masterprogram på universitetsnivå for fysioterapeuter, som fører til spesialkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i muskel- og skjelettsystemet. Fysioterapeuter med slik utdannelse kalles manuellterapeuter.

 

Manuellterapeuter er primærkontakter

 

I 2006 ble manuellterapeuter primærkontakter. Det vil si at de kan undersøke og behandle pasienter uavhengig av henvisning fra lege. De kan henvise pasienter videre til legespesialister eller til andre undersøkelser, eller til fysioterapi. De kan også henvise til røntgen, MR og CT.

 

Manuellterapeuten kan sykemelde

 

Manuellterapeuten kan sykemelde pasienter med plager eller skader i muskel- og skjelettsystemet i inntil 12 uker. Manuellterapeuten møter i dialogmøte hos pasientens arbeidsgiver, hvis pasienten blir langtidssykemeldt. Målet med møtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykemeldte tilbake i arbeid. Fordelen med dette er et sikrere undersøkelsesresultat og en raskere og mer effektiv behandling av pasienten. Manuellterapeuter samarbeider med annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten, på sykehus, på rehabiliteringssentre og ved trygdemedisinske poliklinikker. Innen idrett er manuellterapeuter sentrale i støtteapparatene til de enkelte landslagene.

 

Hva gjør en manuellterapeut?

 

Manuellterapeuter er spesialister på skade og sykdom i muskelskjelettapparatet. De undersøker og vurderer bevegelsesapparatets (for eksempel forskjellige ledds) nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, stabilitet og smerte. Ved behov henviser manuellterapeuter pasientene videre til bildeutredning (røntgen, MRI, CT m.m.) eller til annen spesialist. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose.

 

Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og -manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, massasje, muskeltøyninger og nervemobilisering. I tillegg vil manuellterapeuten kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og undervise i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved kroniske smerter og sykdom.

 

Manuellterapeuten foretar sin vurdering med en grunnleggende forståelse for at feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold.

 

Gjennom behandlingsperioden vil du altså som pasient få informasjon om og hjelp til å trene opp og forbedre en redusert funksjonsevne i tillegg til å forebygge tilbakefall. Du vil også få veiledning om hvordan du skal forholde deg til dine plager.

 

Hvilke pasienter behandler en manuellterapeut?

 

Manuellterapeuter behandler pasienter med plager og nedsatt funksjon i Nerve-,muskel- og skjelettapparatet. Eksempler er: Nedsatt funksjon og smerter i og fra hode, kjeve, nakke og rygg, Nedsatt funksjon og smerter i og fra bekkenet,Nedsatt funksjon og smerter i og fra ledd, sener, muskler og nerver i armer og bein etter sykdom,slitasje eller skade. Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skader (for eksempel idrettsskader) og operasjoner.

Copyright © All Rights Reserved